Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de theateractiviteiten van de Koninklijke Toneelgroep Streven Mortsel (verder genoemd Streven) en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens aan Streven overmaken.
Streven draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).
Door uw persoonsgegevens mee te delen aan Streven erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure.

 

Streven kan persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer 

  • u telefonisch of via onze website www.streven.be tickets bestelt,

  • u zich inschrijft op onze nieuwsbrief via onze website of met een inschrijvingsformulier,

  • u bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon, SMS, online, …  ons gegevens overmaakt die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.


Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • om u informatie zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproducties via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.

  • om tickets die u bestelde voor één van onze voorstellingen op te sturen via mail of uitzonderlijk per post indien u over geen internet beschikt of bij panne van het internet, PC of printer.

  • om u informatie die u ons vraagt over onze werking, activiteiten, betalingen, ... te kunnen meedelen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden en zullen deze nooit aan derden doorgeven.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft, kan u met ons contact opnemen:

Koninklijke Toneelgroep Streven, Singel 32, 2640 Mortsel - 0485 67 32 43 - E-mail: secretariaat@streven.be

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.
 

Streven kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zullen wij steeds een aankondiging plaatsen op onze website.